Mezõgazdasági alapkönyvtár ajánló bibliográfia

Mezõgazdasági "magkönyvtár" létrehozásakor az itt felsorolt magyar és idegen nyelvû dokumentumokat javasoljuk beszerzésre:

Tankönyv, kézikönyv, atlasz

Földmûveléstan.
Bp. Mezõgazda K., 1993

Állattan.
Bp. Mezõgazda K., 1995

Állattenyésztés. 1. köt
Bp. Mezõgazda K., 1997

Atlas der Anatomie des Pferdes
Alfeld, M. and H. Schaper, 1994

Állatorvosi kórbonctani elektronmikroszkópos atlasz
Bp. Mezõgazda K., cop. 1993

Biológia. I. Növénytan
Bp., Akadémiai K., 1995

Biológia. II. Állattan. Ökológia
Bp., Akadémiai K., 1995

Biológia. III. A sejtbiológia
Bp., Akadémiai K., 1996

Biológia. IV. Az emberi szervezet létfenntartó szervrendszerei és folyamatai
Bp., Akadémiai K., 1996

Biologie. Ein Lehrbuch
Heidelberg, Springer Verl., 1996

Colour Atlas of Diseases and Disorders of the Horse
Ipswich, Farming Press, 1996-97

The Gaia atlas of planet management
London and Sydney, Pan Books, 1985

Gyomnövényismeret
Bp., Mezõgazda K., 1990

Handbuch Pferd
Alfeld, M. and H. Schaper, 1995

Kertészet
Bp., Mezõgazda K., cop. 1993

Kertészeti növénykórtan
Bp., Mezõgazda K., cop. 1993

Konzervipari kézikönyv
Bp., Integra-Projekt Kft., 1991

Lehrbuch Umweltschutz
Alfeld, M. and H. Schaper, 1996-97

Lótenyésztõk kézikönyve
Bp., Mezõgazda K., 1992

The Maize Handbook
Heidelberg, Springer Verl., 1996

Mezõgazdasági géptan
Bp., Mezõgazda K., 1993

Szántóföldi növénytermesztés
Bp., Mezõgazda K., 1992

Takarmányozástan
Bp., Mezõgazda K., 1996

Vadon termõ és termesztett gyógynövények
Bp., Mezõgazda K., cop. 1993

Who's Who in the European Information World. 1997
London, TFPL, 1997
The World of Learning
London, Europa Publications, 1997

Zöldség, gyümölcs, szõlõ, gyógy- és dísznövény termesztése
Bp., Debreczeny György K., 1996

Zöldséghajtatás
Bp., Mezõgazda K., 1993

Zöldségtermesztõk kézikönyve
Bp., Mezõgazda K., 1994

Szótárak, lexikonok, enciklopédiák

The Environment Encyclopedia and Directory
London, Europa Publications, 1997

The European Union Encyclopedia and Directory 1996
London, Europa Publications, 1997

Fleisch. Dreisprachiges Fachwörterbuch
Alfeld, M. and H. Schaper, 1996

Francia-magyar növénytermesztési szótár. Bp., Mezõgazda K., 1992

Kerti lexikon
Bp., Mezõgazda K., cop. 1990

Környezetvédelmi lexikon. I-II. köt
Bp., Akadémiai K., 1996

Orosz-magyar növénytermesztési szótár.

Bp., Mezõgazda K., cop. 1993

Sörlexikon-Sörtörténelem
Bp., Akadémiai K., 1996

Spanyol-magyar növénytermesztési szótár
Bp., Mezõgazda K., cop. 1993

Taschenwörterbuch der Zoologie
Alfeld, M. and H. Schaper, 1996

Vadászati enciklopédia
Bp., Mezõgazda K., cop. 1994

Veterinärmedizin-Fachwörterbuch
Alfeld, M. and H. Schaper, 1996

Wörterbuch der Veterinärmedizin und Biowissenschaften
Alfeld, M. and H. Schaper, 1996

Zoológiai értelmezõ szótár
Bp., Mezõgazda K., 1995

Zoologisches Wörterbuch
Alfeld, M. and H. Schaper, 1996

Egyéb tankönyvjellegû kiadványok

Agrárkémiai higiénia
Bp., Mezõgazda K., cop. 1995

Agrármarketing
Bp., Mezõgazda K., cop. 1994

Állatorvosi anaesthesiologia
Bp., Mezõgazda K., cop. 1993

Biochemie. Eine Einführung
Heidelberg, Springer Verl., 1996

Biometria
Bp., Mezõgazda K

Biosafety in industrial biotechnology
London, Chapman & Hall, 1994

Bob Flowerdew's complete book of Companion Gardening
London, Kyle Cathie Ltd., 1993

Diófából erdõt
Bp., Mezõgazda K., 1996

Az emlõs vágóállatok húsvizsgálata
Bp., Mezõgazda K., 1995

Az EU agrárrendszere
Bp., Mezõgazda K., 1995

Élelmiszeripari eljárások és berendezések
Bp., Mezõgazda K., 1995

Equine reproductive phisiology, breeding and stud management
Ipswich, Farming Press, 1996-97

A fiatal hátasló alapkiképzése
Bp., Mezõgazda K., 1996

Food packaging and preservation
London, Chapman & Hall, 1994

The game shot
Ramsbury, Crowood Press, 1989

Gazdasági állataink takarmányozása
Bp., Mezõgazda K., cop. 1995

Genetics and evolution of aquatic organisms
London, Chapman & Hall, 1994

Gépi fejés
Bp., Mezõgazda K., cop. 1994

Gombászkönyv
Bp., Mezõgazda K., 1995

The groundnut crop
London, Chapman & Hall, 1994

Grundlagen der Garten- und Freiraumplanung
Alfeld, M. and H. Schaper, 1996-97

The horse in husbandry
Ipswich, Farming Press, 1996-97

Host-plant selection by phytophagous insects. Contemporary Topics in Entomology. 2
London, Chapman & Hall, 1994

Hydrology and water supply for pond aqua-culture
New York-London, Chapman & Hall, 1994

Iskolakert-tankert
Bp., Mezõgazda K., cop. 1993

Kutyabetegségek felismerése, kezelése, megelõzése
Bp., Mezõgazda K., cop. 1995

Magyarországi települések védett természeti értékei
Bp., Mezõgazda K., cop. 1996

Methods for protein analysis
New York-London, Chapman & Hall, 1994

Mezõgazdasági szaktanácsadás
Bp., Mezõgazda K., cop. 1996

Molecular biology in crop protection
London, Chapman & Hall, 1994

Ökologische Landwirtschaft Pflanzenbau - Tierhaltung - Management
Heidelberg, Springer Verl., 1996

Poultry feed from waste. Processing and use
London, Chapman & Hall, 1994

Praktische Landschaftspflege
Alfeld, M. and H. Schaper, 1996-97

Primõrök védelmében
Bp., Mezõgazda K., cop. 1993

Principles of food sanitation
London, Chapman & Hall, 1994

The production and uses of genetically transformed plants
London, Chapman & Hall, 1994

Protein structure - function relationships in foods
London, Chapman & Hall, 1994

Quality assurance in seafood processing
New York-London, Chapman & Hall

Rock gardens and alpine plants
London, Octopus Books, 1989

Sea bass. Biology, exploitation and conservation
Fish and Fisheries Series 12
London, Chapman & Hall, 1994

The self-sufficient gardener
London, Faber and Faber, 1978

Straussenhaltung
Alfeld, M. and H. Schaper, 1994

A szántóföldi növények betegségei
Bp., Mezõgazda K., cop. 1995

Táj + építészet
Bp., Mezõgazda K

Understanding natural flavors
London, Blackie Academie & Professional, 1994

Wheat production, properties and quality
London, Chapman & Hall, 1994

Zöldségtermesztés a házikertben
Bp., Mezõgazda K., 1995.

CD-ROM-ok

Brehm - Az állatok világa
Bp., Kossuth Kiadó RT., 1997

Hatnyelvû Európa Szótár
Bp., Cyberstone Kft., 1997

Magyarország madarai és lepkéi
Bp., Kossuth Kiadó RT., 1997

Magyarország növényei - Herbárium
Bp., Kossuth Kiadó RT., 1997

Magyarország növényei - Legszebb vadnövényeink
Bp., Kossuth Kiadó RT., 1997

Német - Magyar, Magyar - Német Hangos Szótár sorozat
Bp., Cyberstone Kft., 1997

Növénytan
Bp., Kossuth Kiadó RT., 1997

Videók

Classic farm machinery. Vol. I.-II
Ipswich, Farming Press, 1995

Footcare in cattle
Ipswich, Farming Press, 1992

Goat breeding and kid rearing
Ipswich, Farming Press, 1995

Lamb survival
Ipswich, Farming Press, 1993

Practical outdoor pig production
Ipswich, Farming Press, 1992

Traction engines
Ipswich, Farming Press, 1993


Állománygyarapítási tanácsadással készséggel állunk rendelkezésre.

AH9703